กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง เสียงกับการได้ยิน จำนวน 10 ข้อ
โดย อาจารย์ปรีดา จิตรแก้ว โรงเรียนบ้านเขากอบ สพท.ตรัง เขต 2
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

จำนวนผู้เข้าใช้

 


ข้อที่ 1)
ลักษณะของคลื่นเสียงคล้ายกับคลื่นชนิดใด
   คลื่นน้ำ
   คลื่นวิทยุ
   คลื่นแสง
   คลื่นไฟฟ้า

ข้อที่ 2)
ตัวกลางชนิดใด ทำให้เราสามารถได้ยินเสียงชัดเจนที่สุด
   ของเหลว
   ของแข็ง
   ก๊าซ
   สุญญากาศ

ข้อที่ 3)
เยื่อแก้วหู เป็นอวัยวะอยู่ในบริเวณใด
   หูชั้นนอก
   หูชั้นกลาง
   หูชั้นใน
   ประสาทหู

ข้อที่ 4)
เยื่อแก้วหูมี หน้าที่อย่างไร
   ช่วยในการทรงตัว
   แปลคลื่นเสียงให้เป็นเสียง
   รับการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียง
   ขยายคลื่นเสียงให้มีความเข้มขึ้น

ข้อที่ 5)
อวัยวะในข้อใด ที่ช่วยควบคุมการทรงตัว
   เยื่อแก้วหู
   กระดูกค้อน
   กระดูกโกลน
   คอเคลีย

ข้อที่ 6)
ถ้าเราใช้ไม้เคาะขวดแก้วเปล่า แล้วค่อย ๆ เติมน้ำลงในขวด แล้วเคาะไปเรื่อย ๆ เสียงที่ได้ยินจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
   เสียงจะค่อย ๆ ต่ำลง
   เสียงจะค่อย ๆ สูงขึ้น
   เสียงจะค่อย ๆ ดังขึ้น
   เสียงจะค่อย ๆ เบาลง

ข้อที่ 7)
สิ่งใดที่ทำให้มนุษย์เราเปล่งเสียงได้
   ลิ้นไก่
   ริมฝีปาก
   เส้นเสียง
   เพดานปาก

ข้อที่ 8)
ระดับความดังของเสียงเท่าไร จึงจัดเป็นเสียงดัง
   50 เดซิเบล
   60 เดซิเบล
   70 เดซิเบล
   80 เดซิเบล

ข้อที่ 9)
ระดับความดังของเสียงในข้อใดที่คนเราสามารถทนฟังได้
   ไม่เกิน 60 เดซิเบล
   ไม่เกิน 80 เดซิเบล
   ไม่เกิน 100 เดซิเบล
   ไม่เกิน 120 เดซิเบล

ข้อที่ 10)
ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบที่ช่วยในการได้ยินเสียง
   ตัวกลาง
   ระยะทาง
   อวัยวะรับเสียง
   แหล่งกำเนิดเสียง