ข้อสอบออนไลน์                           

 แบบทดสอบหน่วยที่ 1 สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
                      ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนวัดทุ่งกลาง จำนวน 20 ข้อ คะแนน 20 คะแนน
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว ลงในวงกลม แล้วคลิกดูผลการสอบ ได้คะแนนร้อยละ 70 ผ่าน

         (นักเรียนที่เข้าสอบ แจ้งชื่อ เลขที่ ชั้นป.3/..และผลสอบทาง webboard ของโรงเรียน หรือเว็บครูอัลด้วยว่าได้ร้อยละเท่าไร )
                                                   

 
1. อวัยวะภายนอกที่เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายคือข้อใด
หู
ตา
จมูก
ผิวหนัง

2. อวัยวะที่ช่วยในการควบคุมการทรงตัวคือข้อใด
หู
ตา
สมอง
หัวใจ

3. หน้าที่หลักของจมูกคือข้อใด
ดมกลิ่น
หายใจ
ฆ่าเชื้อโรค
เสริมความงาม

4. น้ำย่อยที่อยู่ในปาก เรียกว่าอะไร
ฟัน
ลิ้น
น้ำมูก
น้ำลาย

5. หัวใจมีขนาดเท่ากับอวัยวะใดของร่างกาย
ฝ่ามือ
กำปั้น
มือ
หัวเข่า

6. หัวใจทำหน้าที่อะไร
นึกคิด
ฟอกเลือก
สูบฉีดเลือด
เก็บรักษาเลือดดี

7. หน้าที่สำคัญที่สุดของปอด คือข้อใด
ฟอกเลือด
สูบฉีดเลือด
ย่อยอาหาร
ผลิตน้ำย่อย

8. อวัยวะสำคัญที่ช่วยย่อยอาหาร คือข้อใด
ปาก
ลำไส้เล็ก
ลำไส้ใหญ่
กระเพาะ

9. ไขสันหลังทำหน้าที่อะไร
หล่อเลี้ยงกระดูกสันหลัง
เป็นศูนย์รวมของเส้นประสาท
ดูดซึมอาหารที่ย่อยแล้ว
เป็นศูนย์รวมของเม็ดเลือดแดง

10. ยาที่ติดฉลากสีแดง เป็นยาประเภทใด
ยาใช้ภายนอก
ยาใช้ภายใน
ยาที่ห้ามใช้เกินขนาด
ยาที่ไม่ควรใช้สำหรับเด็ก

11. ข้อใด ไม่ต้องแจ้งไว้ในฉลากยา
ชื่อยา
วิธีใช้
แพทย์ผู้สั่ง
สรรพคุณ

12. ข้อใดคือลักษณะของยาที่ใช้ภายใน
ใช้สำหรับทาหรือหยอดเท่านั้น
ปิดด้วยฉลากสีขาว
ไม่มีฉลากบอกสรรพคุณ
มีทั้งยาน้ำและยาเม็ด

13. ข้อใดเป็นหลักการใช้ยาที่ปลอดภัยที่สุด
ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา
ซื้อมากินเองตามอาการของโรค
ปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลากยา
ปฏิบัติตามคำแนะนำของเภสัชกร

14. ยาที่หมดอายุ แล้วควรทำอย่างไร
นำไปเล่น
นำไปทิ้ง
เก็บแช่ตู้เย็น
ให้เพื่อนบ้าน

15. ยาพาราเซตามอล มีสรรพคุณในการรักษาอาการใด
ปวดท้อง
แก้ท้องเฟ้อ จุกเสียด
แก้ปวดศีรษะ ลดไข้
แก้ท้องร่วง

16. ฉลากที่ปิดอยู่ที่ขวด มีประโยชน์อย่างไร
ทราบชื่อยานั้น
ทราบสรรพคุณและวิธีใช้
ทราบชื่อบริษัทที่ผลิต
มีสีสันสวยงามน่าใช้

17. ยาที่ปิดฉลากสีขาว เป็นยาประเภทใด
ยาใช้ภายนอก
ยาใช้ภายใน
ยาห้ามรับประทาน
ยาใส่แผลสด

18. อาการปวดท้อง แน่นจุกเสียด ควรรับประทานยาชนิดใด
พาราเซตามอล
น้ำมันยูคาลิปตัส
ยาเม็ดโดเวอร์ส
ยาธาตุน้ำแดง

19. เมื่อเป็นแผล ก่อนใส่ยาควรทำอย่างไร
เช็ดด้วยแอลกออล์
ล้างด้วยเมอร์คิวโรโครม
ใช้น้ำยาบอริคล้าง
เช็ดด้วยนำมันยูคาลิปตัส

20. ยาประเภทใดควรมีไว้ที่บ้าน เพื่อรักษาอาการเล็กน้อย
ยาตามแพทย์สั่ง
ยาปฎิชีวนะ
ยาสามัญประจำบ้าน
ยาอันตราย

Score =
Correct answers:

จัดทำโดย นางสาวอัลสุริยา กรรณสูตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1
โรงเรียนวัดทุ่งกลาง ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

กลับหน้าหลัก